Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. ZAZAZOE – Floreslaan 130 – 3131NE Vlaardingen – Nederland
BTW : NL127314313B02 – KVK: 58385401
2. Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

3. Bestellingen en betalingen
Zazazoe zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd vangt aan op het
moment dat de betaling is ontvangen. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door
de klant direct aan Zazazoe gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

4. Verzending
Zazazoe brengt een bijdrage in verzendkosten in rekening. De hoogte van deze bijdrage
voor verzending in Nederland bedraagt € 5,95 per bestelling. Voor bestellingen boven de
€75,- zijn de verzendkosten gratis. Voor landen buiten Nederland gelden andere
verzendtarieven.
5. Zazazoe kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het
verlies van goederen tijdens de verzending via PostNL. Wij doen er alles aan om de
goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

6. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop,
zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14
kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt,
onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de
verkoper te bezorgen. Wegens hygiënische redenen kunnen fopspenen niet worden
teruggenomen.
De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door
de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te
betalen op een bankrekeningnummer door de koper betaald.
Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot
betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan
binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper
en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.
Het risico van de terugzending van het product alsook de kosten voor het terugzenden
worden uitsluitend gedragen door de koper.

7. Omruilen
Artikelen aangekocht via de webwinkel van Zazazoe kunnen geruild worden binnen een
termijn van 14 dagen, na dag 1 levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt,
onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Gedragen, bevuilde, berookte,
gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden.
Fopspenen kunnen omwille van hygiënische redenen nooit teruggenomen worden. Voor
alle bijkomende info zie artikel 4.
Wij vragen u ook om binnen de 5 werkdagen ons op de hoogte te brengen van het feit dat u
een product wenst te ruilen.
De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de
koper.

Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het
product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.
Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.
Bij ruilen: verzenden we gratis het nieuwe product

8. Klachten
Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te
verduidelijken aan de hand van foto's.
Indien er zich typfouten voordoen ( materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een
menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren.
Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de
lichtinval.
Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.
Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren
voor meer info.
Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.
Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op
eventuele fouten of gebreken.
Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze
website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te
delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren.
Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te
lossen.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik
van onze producten.

9. Garantie
Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke
garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper
hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele
vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de
koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen
toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur
of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet
limitatieve uitzonderingen op het voor vermelde garantiestelsel.

10.Overmacht
Zazazoe is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant
indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval
verstaan: ernstige bedrijfsstoringen en transportstagnatie

11. Privacy
De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. Zazazoe mag
deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De deelnemer
heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de
rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan Zazazoe.

12. Eigendomsrecht
Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder
uitdrukkelijke toestemming van Zazazoe.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAZAZOE

1. ZAZAZOE – Floreslaan 130 – 3131NE Vlaardingen – Nederland
BTW : NL127314313B02 – KVK: 58385401

2. Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

3. Bestellingen en betalingen
Zazazoe zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd vangt aan op het
moment dat de betaling is ontvangen. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door
de klant direct aan Zazazoe gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

4. Verzending
Zazazoe brengt een bijdrage in verzendkosten in rekening. De hoogte van deze bijdrage
voor verzending in Nederland bedraagt € 4,95 per bestelling. Voor bestellingen boven de
€75,- zijn de verzendkosten gratis. Voor landen buiten Nederland gelden andere
verzendtarieven.
5. Zazazoe kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het
verlies van goederen tijdens de verzending via PostNL. Wij doen er alles aan om de
goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

6. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop,
zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14
kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt,
onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de
verkoper te bezorgen. Wegens hygiënische redenen kunnen fopspenen niet worden
teruggenomen.
De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door
de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te
betalen op een bankrekeningnummer door de koper betaald.
Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot
betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan
binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper
en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.
Het risico van de terugzending van het product alsook de kosten voor het terugzenden
worden uitsluitend gedragen door de koper.

7. Omruilen
Artikelen aangekocht via de webwinkel van Zazazoe kunnen geruild worden binnen een
termijn van 14 dagen, na dag 1 levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt,
onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Gedragen, bevuilde, berookte,
gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden.
Fopspenen kunnen omwille van hygiënische redenen nooit teruggenomen worden. Voor
alle bijkomende info zie artikel 4.
Wij vragen u ook om binnen de 5 werkdagen ons op de hoogte te brengen van het feit dat u
een product wenst te ruilen.
De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de
koper.

Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het
product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.
Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.
Bij ruilen: verzenden we gratis het nieuwe product

8. Klachten
Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te
verduidelijken aan de hand van foto's.
Indien er zich typfouten voordoen ( materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een
menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren.
Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de
lichtinval.
Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.
Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren
voor meer info.
Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.
Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op
eventuele fouten of gebreken.
Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze
website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te
delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren.
Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te
lossen.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik
van onze producten.

9. Garantie
Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke
garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper
hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele
vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de
koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen
toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur
of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet
limitatieve uitzonderingen op het voor vermelde garantiestelsel.
10. Overmacht
Zazazoe is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant
indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval
verstaan: ernstige bedrijfsstoringen en transportstagnatie

11. Privacy
De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. Zazazoe mag
deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De deelnemer
heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de
rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan Zazazoe.

12. Eigendomsrecht
Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder
uitdrukkelijke toestemming van Zazazoe.